Розклад

РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ІСПИТІВ ДО АСПІРАНТУРИ 2019
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
Рівень вищої освіти доктор філософії
І курс
І семестр 2019 – 2020 н.р.
Спеціальність 035 Філологія
Понеділок
І пара
8.30 – 9.50
ІІ пара 10.10 – 11.30  
ІІІ пара 11.50 – 13.10
ІV пара 13.30 – 14.50
Вівторок І пара 8.30 – 9.50
ІІ пара 10.10 – 11.30  
ІІІ пара 11.50 – 13.10
ІV пара 13.30 – 14.50
Середа І пара 8.30 – 9.50  
ІІ пара 10.10 – 11.30
Культура української наукової мови і мистецтво професійної комунікації
(проф. Валюх З.О.)
ауд. 349 (1 корпус)
ІІІ пара 11.50 – 13.10
Літературна теорія в історичній перспективі
проф. Шульгун М.Е.
ауд. 401 (1 корпус)
ІV пара 13.30 – 14.50
Академічне письмо і риторика наукового спілкування англійською мовою
(доц. Федорів Я.Р.)
ауд. 343 (1 корпус)
V пара 15.10 – 16.30
Академічне письмо і риторика наукового спілкування англійською мовою
(доц. Федорів Я.Р.)
ауд. 343 (1 корпус)
Четвер І пара 8.30 – 9.50
ІІ пара 10.10 – 11.30
ІТ в практиці наукових досліджень
проф. Коваль Т.І.
ауд. 210  (1 корпус)
ІІІ пара 11.50 – 13.10
Філософія науки і методологія гуманітарного пізнання
(доц. Комісар Л.П.)
ауд. 132 а (1 корпус)
ІV пара 13.30 – 14.50
Філософія науки і методологія гуманітарного пізнання
(доц. Комісар Л.П.)
ауд. 132 а (1 корпус)
V пара 15.10 – 16.30
Літературна теорія в історичній перспективі
проф. Шульгун М.Е.
ауд. 401 (1  корпус)
П’ятниця І пара 8.30 – 9.50
ІІ пара 10.10 – 11.30
ІІІ пара 11.50 – 13.10

 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
Рівень вищої освіти доктор філософії
ІІ курс
І семестр 2019 – 2020 н.р.
Спеціальність
035 Філологія
Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки
Понеділок
І пара 8.30 – 9.50
ІІ пара 10.10 – 11.30    
ІІІ пара 11.50 – 13.10
Методика написання наукових робіт
проф. Денисова С.П.
ауд. 512 (1  корпус)
ІV пара 13.30 – 14.50
Вівторок І пара 8.30 – 9.50
ІІ пара 10.10 – 11.30    
ІІІ пара 11.50 – 13.10
Науковий коллоквіум
(проф. Ніколаєва С.Ю.)
ауд. 124 (1  корпус)
ІV пара 13.30 – 14.50
Середа І пара 8.30 – 9.50    
ІІ пара 10.10 – 11.30    
ІІІ пара 11.50 – 13.10
Літературна теорія в історичній перспективі
проф. Шульгун М.Є.
ауд. 401 (1 корпус)
Науково-методичні основи створення підручників з іноземних мов і культур
(проф. Бориско Н.Ф.)
ауд. 124 (1 корпус)
ІV пара 13.30 – 14.50
Науково-методичні основи створення підручників з іноземних мов і культур
(проф. Бориско Н.Ф.)
ауд. 124 (1 корпус)
V пара 15.10 – 16.30
Четвер І пара 8.30 – 9.50
ІІ пара 10.10 – 11.30    
ІІІ пара 11.50 – 13.10    
ІV пара 13.30 – 14.50
V пара 15.10 – 16.30
Літературна теорія в історичній перспективі
проф. Шульгун М.Є.
ауд. 401 (1  корпус)
П’ятниця І пара 8.30 – 9.50
ІІ пара 10.10 – 11.30    
ІІІ пара 11.50 – 13.10    
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
Рівень вищої освіти доктор філософії
ІІІ курс
І семестр 2019 – 2020 н.р.
Спеціальність 035 Філологія
Понеділок І пара 8.30 – 9.50
ІІ пара 10.10 – 11.30
ІІІ пара 11.50 – 13.10
ІV пара 13.30 – 14.50
Вівторок І пара 8.30 – 9.50
ІІ пара 10.10 – 11.30
Текстотворення у розмаїтті жанрів: когнітивний і лінгвопрагматичний аспекти
проф. Кагановська О. М.
ауд. 505 (2 корпус)
ІІІ пара 11.50 – 13.10
ІV пара 13.30 – 14.50
Середа І пара 8.30 – 9.50
ІІ пара 10.10 – 11.30
ІІІ пара 11.50 – 13.10
ІV пара 13.30 – 14.50
V пара 15.10 – 16.30
Четвер І пара 8.30 – 9.50
ІІ пара 10.10 – 11.30
Аналіз наративного дискурсу
проф. Павленко Ю.Ю.
ауд. 102 (2 корпус)
ІІІ пара 11.50 – 13.10
Когнітивна дискурсологія: здобутки і перспективи
проф. Потапенко С. І.
ауд. 320 (1  корпус)
Аналіз наративного дискурсу
проф. Павленко Ю.Ю.
ауд. 102 (2 корпус)
Теоретична і експериментальна фонетика англійської мови: методи досліджень у галузі
проф. Валігура О. Р.
ауд. 809 (3 корпус)
ІV пара 13.30 – 14.50
Когнітивна дискурсологія: здобутки і перспективи
проф. Потапенко С. І.
ауд. 320 (1  корпус)
Аналіз наративного дискурсу
проф. Павленко Ю.Ю.
ауд. 102 (2 корпус)

011 Освітні, педагогічні науки Теоретичні засади реалізації наукового дослідження 

011 Освітні, педагогічні науки План-графік наукового колоквіуму

035 Філологія Розклад занять Жаботинська С.А
Курси за вибором
ІІ курс
III семестр
Перелік № 1
1. Когнітивна лінгвістика: становлення, проблематика, перспективи (проф. Жаботинська С.А.)
Романенко Вікторія Геннадіївна
Сунг Ольга Миколаївна
Волинець Наталія Володимирівна
Чала Світлана Олександрівна
Приймак Дмитро Михайлович
2. Методика написання наукових робіт (проф. Денисова С.П.)
Курбаль-Грановська Ольга Олегівна
Маркова Юлія Русланівна
Шкута Олена Георгіївна
Закутіна Марія Олександрівна
Бумар Крістіна Сергіївна
Бондаренко Євгенія Олександрівна
Гізер Костянтин Олександрович
Романенко Ольга Петрівна
Журавель Тетяна Валентинівна
Курси за вибором
III курс
V семестр
Перелік № 4
1. Когнітивна дискурсологія: здобутки і перспективи (проф. Потапенко С.І.)
Осьмачко Оксана Сергіївна
Ликіна Віра Вікторівна
Приймак Дмитро Михайлович
2. Теоретична і експериментальна фонетика англійської мови: методи досліджень у галузі (проф. Валігура О.Р.)
Петрочук Наталія Олександрівна
Поздняков Кирило Олександрович
3. Текстотворення у розмаїтті жанрів: когнітивний і лінгвопрагматичний аспекти (проф. Кагановська О.М.)
Ликова Ксенія Ігорівна
Шульга Анна Андріївна
Колєснік Ірина Олексіївна
Щербань Наталія Ігорівна
Варчук Ліана Вікторівна
4. Аналіз наративного дискурсу (проф. Павленко Ю.Ю.)
Помилуйко Галина Олександрівна