Перелік програм вступних іспитів до аспірантури
Київського національного лінгвістичного університету
у 2022 році

 

ІСПИТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

ІСПИТ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

Галузь знаньСпеціальність
011 Освітні, педагогічні науки
035 Філологія
Англійська мова 2022

АРХІВ
011 Освітні, педагогічні науки
035 Філологія
Німецька мова 2022

АРХІВ
011 Освітні, педагогічні науки
035 Філологія
Французька мова 2022

АРХІВ