Аспірантура і докторантура є основними формами підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації у системі післядипломної професійної освіти. Мета навчання в аспірантурі та докторантурі – підвищення рівня освіти, наукової та педагогічної кваліфікації випускників закладів вищої освіти.
Завдання навчання в аспірантурі – підготовка висококваліфікованих наукових та науково-педагогічних кадрів у системі освіти.

У 1962 році в Київському національному лінгвістичному університеті було відкрито аспірантуру. Першим її завідувачем була Л. О. Мизнікова. Упродовж 14 років з 1992 року цей підрозділ очолювала В. А. Шевелюк, з 2006 року – В. М. Васильчук, з 2011 року – Г. Б. Мінчак, з 2012 року – О. М. Кузюк. З 2013 року на посаді завідувача аспірантури працює О. В. Кучерина, з 2019 року – О. А. Решетник. З 2022 року обіймає посаду завідувача аспірантури Ю. В. Грищук.

Підготовка в докторантурі та аспірантурі університету здійснюється за рахунок:
•    коштів Державного бюджету України (за державним  замовленням);
•    коштів юридичних та/або фізичних осіб (на умовах контракту) – понад державне замовлення.
До аспірантури на конкурсній основі приймаються громадяни України, а також особи з числа іноземних громадян, які мають повну вищу освіту за рівнем вищої освіти “магістр” або освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста.

Зарахування до аспірантури відбувається за результатами конкурсних випробувань. Абітурієнти складають конкурсні іспити зі спеціальності  та іноземної мови (англійської, німецької, французької, за обсягом, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти).
За результатами іспитів приймальна комісія виносить рішення про рекомендацію до зарахування для кожного кандидата.
Прийом вступних конкурсних іспитів до аспірантури проводиться комісіями, які призначаються наказом ректора Університету.
Програми зі спеціальності та іноземних мов, знаходяться на відповідних кафедрах і у відділі науково-дослідної роботи.

Термін навчання в аспірантурі  – 4 роки.


ЛІЦЕНЗІЯ на підготовку аспірантів. Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти Київського національного лінгвістичного університету на третьому (освітньо-науковому) рівні.

Додаток до наказу МОН України від 26.04.2021 р. №53-л “Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти”


Відділ науково-дослідної роботи КНЛУ
вул. Велика Васильківська, 73, м. Київ, 03150 (каб. 231)

Проректор з наукової роботи КНЛУ – проф. Корольова Алла Валер’янівна (каб. 230)

Завідувач аспірантури КНЛУ – Грищук Юлія Володимирівна (каб. 112) 

(044) 287-40-52
dep.science@knlu.edu.ua
FACEBOOK (відділ науково-дослідної роботи КНЛУ)