Перелік спеціальностей та освітньо-наукових програм,
за якими здійснюється підготовка
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії
у Київському національному лінгвістичному університеті

Галузь знаньСпеціальністьНаказ МОН України
про ліцензування освітньої діяльності.
Сертифікат про акредитацію ОНП
Назва ОНП
01 Освіта/
Педагогіка
011 Освітні, педагогічні науки№ 771 від 04.07.2016; постанова Кабінету Міністрів України № 53 від 01.02.2017, № 53-л від 26.04.2021 (Додаток 10.88).
Сертифікат про акредитацію ОНП № 3655 від 25.11.2022
(строк дії сертифіката 01.07.2028)
Сучасні наукові освітні студії: педагогіка, методика навчання іноземних мов і культур, наукова англійська мова
03 Гуманітарні науки035 Філологія№ 1003-л від 05.12.2019,
№ 53-л від 26.04.2021 (Додаток 10.88).
Сертифікат про акредитацію ОНП № 2390 від 04.10.2021
(строк дії сертифіката 01.07.2027)
Філологія у вимірах сьогодення: мовознавство, літературознавство, перекладознавство
СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 011 Освітні, педагогічні науки
СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 035 Філологія

ЛІЦЕНЗІЯ на підготовку аспірантів. Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти Київського національного лінгвістичного університету на третьому.

Додаток до наказу МОН України від 26.04.2021 р. №53-л “Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти”


АРХІВ