ШифрГалузь науки, група спеціальностей, спеціальністьГалузь науки, за якою присуджується науковий ступінь
10ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
10.01.04Література зарубіжних країн філологічні
10.02.04Германські мовифілологічні
10.02.05Романські мовифілологічні
10.02.13Мови народів Азії, Африки,
аборигенних народів
Америки та Австралії
філологічні
10.02.16Перекладознавствофілологічні
10.02.17Порівняльно-історичне і типологічне мовознавствофілологічні
10.02.21Структурна, прикладна та математична лінгвістикафілологічні,
фізико-математичні, технічні
13ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
13.00.02Теорія та методика навчання (іноземні мови)педагогічні
13.00.04Теорія і методика професійної освітипедагогічні
Наукова програма підготовки здобувачів ступеня доктора наук у Київському національному лінгвістичному університеті 

АРХІВ