РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

011 Освітні, педагогічні науки
2022/2023 н.р.


Дисципліни загальної підготовкиДисципліни професійної підготовки


Дисципліни вільного вибору аспірантів


Перелік 1


Перелік 2


 АРХІВ (2021/2022 н.р.)