011 Освітні, педагогічні науки

011 Освітні, педагогічні науки

Дисципліни загальної підготовки

Етика і психологія професійної комунікації (робоча програма)

Етика і психологія професійної комунікації (силабус)

Комерціалізація інтелектуальної власності та трансфер технологій (робоча програма)

Комерціалізація інтелектуальної власності та трансфер технологій (силабус)

Інформаційні технології в освітній і науковій діяльності (робоча програма)

Інформаційні технології в освітній і науковій діяльності (силабус)

Світоглядні засади формування культури української наукової мови (робоча програма)

Світоглядні засади формування культури української наукової мови (силабус)

Сучасний менеджмент наукових проєктів (робоча програма)

Сучасний менеджмент наукових проєктів (силабус)

Академічне письмо і риторика наукового спілкування англійською мовою (робоча програма)

Академічне письмо і риторика наукового спілкування англійською мовою (силабус)

Філософія науки і методологія гуманітарного пізнання (робоча програма)

Філософія науки і методологія гуманітарного пізнання (силабус)

Дисципліни професійної підготовки

Методологія наукового дослідження в галузі освіти (робоча програма)

Методологія наукового дослідження в галузі освіти (силабус)

Наукова комунікація. методи оприлюднення наукових досліджень (робоча програма)

Наукова комунікація. методи оприлюднення наукових досліджень (силабус)

Педагогічна психологія (робоча програма)

Педагогічна психологія (силабус)

Порівняльна педагогіка (робоча програма)

Порівняльна педагогіка (силабус)

Психологія особистості (робоча програма)

Психологія особистості (силабус)

Дисципліни вільного вибору аспірантів

Дистанційне навчання іноземних мов і культур засоби та технології (анотація)

Історія педагогічних ідей Україна і світ (анотація)

Математична обробка результатів педагогічного дослідження (анотація)

Методи та логіка наукового дослідження у галузі методики навчання іноземних мов і культур (анотація)

Методика навчання іноземних мов і культур етапи становлення і розвитку (анотація)

Методика реалізації міжкультурної мовної освіти (анотація)

Науково-методичні основи створення підручників з іноземних мов і культур (анотація)

Освітній менеджмент (анотація)

Педагогіка успішної особистості (анотація)

Професійно-педагогічна майстерність майбутнього викладача вищої школи (робоча програма)

Професійно-педагогічна майстерність майбутнього викладача вищої школи (анотація)

Проблеми міжкультурної комунікації і методика навчання іноземних мов і культур (анотація)

Професійно-методична компетентність викладача іноземних мов (анотація)

Тенденції реформування вищої освіти (анотація)

Теоретико-методологічні основи професійної освіти (анотація)

Цифрові засоби навчання іншомовного спілкування (анотація)