Порядок оформлення, замовлення та видачі академічних довідок здобувачам вищої освіти ступеня доктора філософії в Київському національному лінгвістичному університеті
Положення про атестацію здобувачів ступеня доктора філософії у Київському національному лінгвістичному університеті(Презентація) (Онлайн-семінару «Досвід здобуття ступеня доктора філософії у КНЛУ»)

Положення про наукового керівника здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії у Київському національному лінгвістичному університеті

Норми часу для планування і обліку навчальної роботи на 2022 – 2023 н.р.
Норми часу для розрахунку навчального навантаження науково-педагогічних працівників Університету на 2022 – 2023 н.р.
Норми часу для планування і обліку навчальної роботи на 2021 – 2022 н.р.
Норми часу для розрахунку навчального навантаження науково-педагогічних працівників Університету

Положення про організацію освітнього процесу для аспірантів (здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії) у Київському національному лінгвістичному університеті.

Положення про проведення педагогічної практики аспірантів (здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії) Київського національного лінгвістичного університету 2020.

Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти в Київському національному лінгвістичному університеті

Положення про наукового керівника здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії у Київському національному лінгвістичному університеті