5 Вересня, 2023

Про оголошення конкурсу на переведення аспірантів ІІ року денної форми здобуття освіти Університету (третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти, спеціальність 035 Філологія, ОНП «Філологія у вимірах сьогодення: мовознавство, літературознавство, перекладознавство») на одне вакантне місце за державним замовленням денної форми здобуття освіти

Наказ-№-52-а-від-05.09.2023Завантажити

READ MORE