Процедура проведення атестації здобувачів ступеня доктора філософії у КНЛУ

Процедура проведення атестації здобувачів ступеня доктора філософії згідно з Положенням про атестацію здобувачів ступеня доктора філософії у КНЛУ (затвердженим вченою радою КНЛУ від 09.02.2022, протокол № 12) (ПРЕЗЕНТАЦІЯ)