Опублікувати статтю

РЕЄСТР наукових фахових видань України

Українські наукові журнали – веб-ресурс про наукову періодику України

SCImagoJournal & CountryRank (SJR)  — аналітичний портал, що надає наукові показники по журналах і країнах. Публікує рейтинги публікаційної активності і статистику цитування журналів і країн на основі інформації, що міститься в базі даних Scopus (завантажити файл xls тут). SJR враховує такі показники: загальна кількість опублікованих статей, цитувань, зважені показники цитувань по роках, індекс Хірша. SJR – показник впливовості або престижності журналу. Висловлює середнє число цитат, отриманих у поточному році на статті, опубліковані в журналах за три попередні роки. Оновлюється два рази на рік. Ресурс знаходится у вільному доступі.

Перелік журналів, що представлені у Scopus, з науковими показниками та рейтингами публікаційної активності за країнами

Базовий пошук за автором без передплати Scopus – Scopus Author Preview

Інструкція користувача Scopus (українською) – простий пошук, знайти та оцінити авторів, відстеження цитат, пошук та аналіз журналів у Scopus

Повна інструкція для користувачів Scopus (російською мовою)

Політика індексації видань у наукометричних базах даних Web of Science та SciVerse Scopus

Детальніша інформація про Elsevier (на допомогу авторам статей)

Українські видання, представлені у Scopus 

Перелік журналів, включених до Web of Science, тут.

Пошук видань за темами:

Пошук інформації в Web of Science (Інструкція російською мовою)

Інформаційний портал Web of Science (російською мовою)

Як зареєструвати профіль на платформі Web of Science

Українські журнали в Web of Science

DOAJ (Directory of Open Access Journals) (Швеція) — каталог наукових журналів відкритого доступу. Сервіс надає доступ до біля 10 тис. повнотекстових рецензованих наукових та академічних журналів з усіх галузей знань та різними мовами (більш ніж 2 млн. статей).

Google Scholar(Google Академія) — вільно доступна пошукова система, яка індексує повнотекстові наукові публікації всіх форматів і дисциплін. Google Scholar індексує більшість рецензованих онлайн-журналів Європи та Америки найбільших наукових видавництв. За допомогою єдиної форми запиту, можна виконувати пошук у різних дисциплінах і за різними джерелами, включаючи рецензовані статті, дисертації, книги, реферати і звіти, опубліковані видавництвами наукової літератури, професійними асоціаціями, вищими навчальними закладами та іншими науковими організаціями.

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)  — це національна інформаційно-аналітична система, яка акумулює біля 5 мільйонів публікацій російських авторів, а також інформацію про цитування цих публікацій з понад 4000 російських журналів. Вона призначена не тільки для оперативного забезпечення наукових досліджень актуальною довідково-бібліографічної інформацією, але є також і потужним інструментом, що дозволяє здійснювати оцінку результативності та ефективності діяльності науково-дослідних організацій, вчених, рівень наукових журналів і т.д. Автор будь-якої наукової публікації може відшукати в РІНЦ свою роботу і відразу побачити,скільки разів цитувалася ця його робота в статтях інших авторів. Це найпростіша частина електронного сервісу. Але РІНЦ надає і послугу більш високого інформаційного рівня: список всіх статей, включених у базу РІНЦ, в яких цитується або є посилання на ваші роботи.Але і це ще не все. Оскільки в «Науковій електронній бібліотеці» на eLIBRARY.RU в повному тексті представлені більше 300 журналів (причому половина з них – у відкритому доступі), з’являється хороший шанс відразу подивитися публікацію, в якій міститься посилання на вашу роботу.

Index Copernicus (база наукових публікацій) — це міжнародна наукометрична онлайн база, створена в 1999 році в Польщі. Містить внесену користувачем інформацію, в тому числі профіль вченого (науковця), а також перелік наукових установ, друковані видання (журнали) та інші проекти. IC був розроблений, щоб проаналізувати кожен аспект професійної діяльності вчених, виробляти індивідуальні щорічні звіти про діяльність та аналіз публікаційної активності.