Програми вступних іспитів

Перелік програм вступних іспитів до аспірантури

Київського національного лінгвістичного університету

у 2020 році

ІСПИТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Галузь знань

Спеціальність

1.

01 Освіта
011 Освітні, педагогічні науки

Програма вступного іспиту 2020
(011 Освітні, педагогічні науки)
  

Вимоги до реферату 2020

Програма вступного іспиту 2019
Вимоги до реферату 2019
Програма вступного іспиту 2018
Зміст, структура, оцінювання
Вимоги до реферату
Загальна педагогіка

2.

03 Гуманітарні науки

032 Історія та археологія

Програма вступного іспиту 2020
(032 Історія та археологія) 

Програма вступного іспиту 2019
Програма вступного іспиту 2018

3.

035 Філологія

Програма вступного іспиту 2020
(035 Філологія)

Вимоги до реферату 2020

Програма вступного іспиту 2019

Програма вступного іспиту 2018

4.

05 Соціальні і поведінкові науки

053 Психологія

Програма вступного іспиту 2020
(053 Психологія)
Програма вступного іспиту 2019
Програма вступного іспиту 2018

Іспит з іноземної мови

Спеціальність

Іноземна мова

5.

011 Освітні, педагогічні науки

032 Історія та археологія

035 Філологія

053 Психологія

Англійська мова 2020

Англійська мова 2019

Англійська мова 2018

Німецька мова 2020

Німецька мова 2019

Німецька мова 2018

Французька мова 2020

Французька мова 2019

Французька мова 2018

Іспанська мова 2019

Іспанська мова 2018