Запрошуємо на навчання до аспірантури

Шановні здобувачі вищої освіти!

Запрошуємо Вас до аспірантури Київського національного лінгвістичного університету!

Переваги вибору аспірантури КНЛУ:

🟦Акредитована ОНП «Філологія у вимірах сьогодення: мовознавство, літературознавство, перекладознавство» зі спеціальності 035 Філологія (Сертифікат № 2390 від 04.10.2021 до 01.07.2027).

🟨Відкриття в КНЛУ спеціалізованих вчених рад для разових захистів дисертацій після успішного завершення ОНП.

🟦Висококваліфіковані науково-педагогічні працівники, які забезпечують викладання навчальних дисциплін за ОНП.

🟨Гармонійне поєднання навчальної та наукової складових у навчальних планах, сформованих з урахуванням пропозицій усіх зацікавлених сторін (стейкголдерів).

🟦Форми здобуття освіти: очна (денна, вечірня), заочна. Бюджет / контракт.

🟨Можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії та участь у програмах академічної мобільності, у фундаментальних наукових дослідженнях, що фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України, в інших грантових програмах.