Вітаємо Університет з перемогою у конкурсі проєктів за фінансової підтримки Програми Erasmus+


Київський національний лінгвістичний університет 

виграв грант для виконання проєкту 

“Multilingual Corpus and its Resources for European Studies Research” 

за Програмою Erasmus+ напряму Jean Monnet Activities.

Вітаємо Університет з перемогою у конкурсі проєктів 

за фінансової підтримки Програми Erasmus+. 

Керівник проєкту – Алла КОРОЛЬОВА, 

координатор проєкту – Ян КАПРАНОВ.

Програма імені Жана Моне є однією з освітніх програм Європейського Союзу, на меті якої – вивчення всіх сфер життя ЄС і популяризація принципів європейської інтеграції.

 Програма передбачає стимулювання викладання навчальних дисциплін у рамках європейських студій, проведення наукових досліджень, а також сприяння ефективності міжкультурних взаємин.

У вересні 2017 року після тривалого процесу ратифікації набула чинності угода про асоціацію між Україною та ЄС, у преамбулі якої визначено європейський вибір та євроінтеграційні прагнення України як європейської країни, що поділяє з ЄС спільну історію та цінності. 

У 2019 році курс України до ЄС було визначено в Конституції України як основний зовнішній політичний орієнтир. Правове визначення зовнішнього політичного вектору України об’єднало українське суспільство та державну владу для впровадження реформ, пов’язаних з цими процесами, і передовсім, в освітній і науковій сферах.

А вже 2022 року Українська держава, як ніколи, наблизилася до набуття повноправного членства в ЄС. 

КНЛУ активно впроваджує державну політику України та євроінтеграційні процеси. 

Як відомо, широкий спектр проблем європейської інтеграції досліджує така галузь науки, як європеїстика, що в багатьох академіях та університетах Європи зосереджена на вивченні євроінтеграційних процесів. 

Європеїстика складається з комбінації декількох тем: політології, державної політики ЄС, європейської історії, європейського права, економіки соціології тощо.

Наразі освітні програми європейських університетів значно розширили проблематику європеїстики і включили до неї такі дисципліни, як європейська культура, європейська література, європейські мови, які є частиною освітніх компонентів у різних освітніх програмах КНЛУ. 

Вивченню проблематики європеїстики у широкому плані 

присвячено грантовий проєкт КНЛУ

“Multilingual Corpus and its Resources for European Studies Research” 

Мета грантового проєкту передбачає створення мультилінгвального корпусу, ресурси якого забезпечать:

1) впровадження корпусного підходу для різноаспектного вивчення проблем європеїстики; 

2) виконання наукових досліджень у галузі європеїстики та трансфер розроблених технологій у ті сфери суспільного й державного життя, які є найбільш значущими для економіки і безпеки України; 

3) залучення викладачів і дослідників до вивчення, консультування, наставництва та надання експертних послуг у предметних галузях, що стосуються європейської інтеграції.

КНЛУ дякує Європейській Комісії за довіру!

Упевнені, що КНЛУ успішно реалізує мету і завдання проєкту, які відображають Стратегію інтернаціоналізації Університету, його місію і візію.  

Наближаємо перемогу України своїми здобутками і своєю професійною діяльністю! Слава Україні!