Вітаємо Купрієнко Юлію Іванівну яка посіла І місце в ІІ турі Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальністі 035 Філологія

Вітаємо
Купрієнко Юлію Іванівну,
студентку І курсу
другого (магістерського) рівня вищої освіти, групи МПа10-20
факультету перекладознавства,
яка посіла І місце
в ІІ турі
Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт
зі спеціальністі 035 Філологія

Науковий керівник –
доктор філологічних наук, професор,
завідувач кафедри англійської і німецької філології та перекладу
імені професора І. В. Корунця
Ніконова Віра Григорівна