Тренінг “Практики застосування мультифункційної платформи корпуcних сервісів AntLab”

Запрошуємо всіх бажаючих взяти участь у тренінгу «Практики застосування мультифункційної платформи корпуcних сервісів AntLab». 

Тренінг відбудеться 29.04.2024 р. о 13.30 у форматі онлайн.

Запрошений тренер – Вікторія ЖУКОВСЬКА, кандидат філологічних наук, професор, професор кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Модератор  – Алла КОРОЛЬОВА, доктор філологічних наук, професор, проректор з наукової роботи і міжнародного співробітництва КНЛУ.

Покликання для приєднання: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWQwOWZhOWQtZWE3ZS00NTA1LWIxZGYtYTE0ZDRkMjJiNzEy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2202b6bc8e-19ec-4e4a-b566-57ed00fafb24%22%2c%22Oid%22%3a%2234f895e4-bce8-4c4c-9807-0652adde2daa%22%7d