Спеціалізована вчена рада Д 26.054.04 з присудження наукового ступеня доктора наук