Сертифікат про акредитацію освітньо-наукової програми

ВІТАЄМО УНІВЕРСИТЕТ з успішною акредитацією освітньо-наукової програми «Сучасні наукові освітні студії: педагогіка, методика навчання іноземних мов і культур, наукова англійська мова» (проректор з наукової роботи – професор Корольова А. В., гарант ОНП – професор Черниш В. В.).

22 листопада 2022 року Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти прийняло Рішення (протокол № 20 (25)) про акредитацію освітньо-наукової програми КНЛУ (доктор філософії) зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки «Сучасні наукові освітні студії: педагогіка, методика навчання іноземних мов і культур, наукова англійська мова» та видачу Сертифіката № 3655 про акредитацію ОНП.

Строк дії Сертифіката про акредитацію ОНП до 01.07.2028 року.