Проєкт «Тематичні випуски наукових журналів України з питань європейської інтеграції»

Міністерство освіти і науки України спільно з Видавничим домом «Гельветика» реалізовують проєкт «Тематичні випуски наукових журналів України з питань європейської інтеграції».
У межах проєкту передбачено видання спеціальних випусків наукових фахових видань, присвячених тематиці європейської інтеграції України.
Публікація статей у наукових журналах проєкту буде безкоштовною для авторів статей, усі витрати, пов’язані з виданням тематичних випусків в рамках цього проєкту будуть покриті за рахунок Видавничого дому «Гельветика».
Прийняття та рецензування наукових статей триває до 15 вересня 2022 року.

Видання випусків відбудеться до 15 листопада 2022 року із подальшою презентацією.