15 Червня, 2020

УВАГА! ПРОЄКТ освітньо-наукової програми “Філологія у вимірах сьогодення: мовознавство, літературознавство, перекладознавство”

ПРОЄКТ освітньо-наукової програми “Філологія у вимірах сьогодення: мовознавство, літературознавство, перекладознавство” (Рівень вищої освіти: Третій (освітньо-науковий), Ступінь вищої освіти: Доктор філософії, Галузь знань 03 Гуманітарні науки, Спеціальність 035 Філологія)