19 Жовтня, 2020

Про переведення аспірантки на одне вакантне місце за державним замовленням

Наказ ректора № 89-а від 19.10.2020 року “Про переведення аспірантки ІІІ курсу очної (вечірньої) форми здобуття освіти на одне вакантне місце за державним замовленням денної форми здобуття освіти”

На підставі Положення про переведення аспірантів Київського національного лінгвістичного університету з однієї форми здобуття освіти на іншу, наказу ректора № 66-а від 14.09.2020 року «Про оголошення конкурсу на переведення аспірантів III курсу очної (вечірньої) форми здобуття освіти Університету (третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти, спеціальність 035 Філологія, ОНП «Філологія у вимірах сьогодення: мовознавство, літературознавство, перекладознавство») на одне вакантне місце за державним замовленням денної форми здобуття освіти» та протоколу № 1 засідання комісії з розгляду справ щодо переведення аспірантів ІІІ курсу очної (вечірньої) форми здобуття освіти Університету (третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти, спеціальність 035 Філологія, ОНП «Філологія у вимірах сьогодення: мовознавство, літературознавство, перекладознавство») на одне вакантне місце за державним замовленням денної форми здобуття освіти від 12 жовтня 2020 р.