Перенесення термінів подання матеріалів для участі у Відеоконференції “Ad orbem per linguas. До світу через мови”

Шановні науково-педагогічних працівники,  докторанти, аспіранти і студенти КНЛУ! 

У зв’язку із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України № 64/2022, на виконання наказу ректора КНЛУ № 113-о від 23.03.2022, з метою забезпечення організації Міжнародної науково-практичної відеоконференції «Ad orbem per linguas. До світу через мови» повідомляємо

1. Змінено дати подання до відділу науково-дослідної роботи пропозицій  щодо планів проведення Відеоконференції, а також тем доповідей і виступів на пленарному і секційних засіданнях з 28 лютого – 02 березня 2022 року на 03 – 05 травня 2022 року (з можливістю відтермінування) за графіком: 

03 травня 2022 року

факультет сходознавства та факультет слов’янської філології; 

04 травня 2022 року

факультет перекладознавства та факультет туризму, бізнесу і психології; 

05 травня 2022 року

факультет германської філології та факультет романської філології і перекладу.

2. Змінено дати подання завідувачами кафедр тез доповідей науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів і студентів КНЛУ до редакційно-видавничого відділу з 21 – 23 березня 2022 року на 11 – 13 травня 2022 року (з можливістю відтермінування) за графіком: 

11 травня 2022 року

факультет сходознавства та факультет слов’янської філології; 

12 травня 2022 року

факультет перекладознавства та факультет туризму, бізнесу і психології; 

13 травня 2022 року

факультет германської філології та факультет романської філології і перекладу.

3. Дату проведення Відеоконференції буде визначено в залежності від поточної ситуації в країні. 

4. Збірники матеріалів Відеоконференції можуть вийти друком після дати офіційного проведення Відеоконференції. 

З вдячністю і повагою 
відділ науково-дослідної роботи КНЛУ, 
редакційно-видавничий відділ КНЛУ