Перелік усіх українських наукових журналів у міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science

Державна науково-технічна бібліотека України – ДНТБ України повідомляє, що перелік усіх українських наукових журналів у міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science доступний за посиланням.

Станом на початок року в базу внесено 145 видань з природничих, суспільних, технічних та мультидисциплінарних наук.

Перелік регулярно оновлюється та містить інформацію про точні назви наукових журналів, їхні міжнародні стандартні серійні номери, роки індексації журналу у базах Scopus та Web of Science Core Collection, включаючи індекси цитування, impact-factor та інші важливі показники.