14 Вересня, 2020

УВАГА! Оголошено конкурсу на переведення аспірантів ІІІ курсу очної (вечірньої) форми здобуття освіти Університету , спеціальність 035 Філологія на одне вакантне місце за державним замовленням денної форми здобуття освіти

Шановні здобувачі вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні!

Оголошено конкурс на переведення аспірантів ІІІ курсу очної (вечірньої) форми здобуття освіти Університету (третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти, спеціальність 035 Філологія, ОНП «Філологія у вимірах сьогодення: мовознавство, літературознавство, перекладознавство») на одне вакантне місце за державним замовленням денної форми здобуття освіти.

З повавгою

Відділ науково-дослідної роботи КНЛУ