3 Серпня, 2021

Конкурс на переведення аспірантів ІІІ курсу очної (вечірньої) форми здобуття освіти на одне вакантне місце за державним замовленням денної форми здобуття освіти

Шановні здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії

вечірньої форми здобуття освіти 3 курсу навчання!

Повідомляємо, що оголошено конкурс на переведення аспірантів ІІІ курсу очної (вечірньої) форми здобуття освіти (третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти, спеціальність 035 Філологія, ОНП «Філологія у вимірах сьогодення: мовознавство, літературознавство, перекладознавство») на одне вакантне місце за державним замовленням денної форми здобуття освіти.

Аспіранти, які беруть участь у конкурсі, мають подати до 06 вересня 2021 року включно до відділу науково-дослідної роботи перелік документів, визначений наказом ректора КНЛУ № 62-а від 29.07.2021 року.

Деталі у прикріпленні: наказ №62-а від 29.07.2021.

З повагою

Відділ науково-дослідної роботи КНЛУ