КНЛУ здобув перемогу в Міжнародному конкурсі наукових видань!

Науковий журнал Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія, який є фаховим періодичним виданням України Категорії Б (Наказ МОН України № 1643 від 28 грудня 2019 р.), отримав грантову стипендію від наукового комітету Supporting Ukrainian Editorial Staff (SUES) (у розмірі 1500 євро) для розвитку контенту журналу і розміщення в нових базах даних, передовсім у наукометричних.

Вітаємо редакційну колегію журналу з перемогою!