25 Червня, 2021

ДО УВАГИ всіх здобувачів вищої освіти і працівників Університету!

ДО УВАГИ
всіх здобувачів вищої освіти і працівників Університету!

        На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 2021 р. № 611 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України», Постанови Головного державного санітарного лікаря України від 23 квітня 2021 р. № 4 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», з метою підвищення ефективності освітнього процесу вчена рада Університету  24 червня 2021 р. прийняла рішення про те, що:

1. Освітній процес в Університеті у 2021/2022 н. р. (перший (бакалаврський), другий (магістерський) і третій (освітньо-науковий) рівні вищої освіти) проводиться у звичайному порядку (у форматі офлайн) відповідно до затверджених в установленому порядку Графіків навчального процесу на І і ІІ семестри 2021/2022 н. р., розкладів занять на кожний семестр, інших нормативних документів Університету.

2. З урахуванням можливих обмежувальних протиепідемічних заходів, інших поважних обставин ректорат може приймати рішення про проведення окремих видів навчальних занять з тих чи тих навчальних дисциплін у форматі онлайн.

3. З 27 серпня 2021 р. здобувачі вищої освіти складають академічну заборгованість у звичайному порядку (у форматі офлайн).

Рішення вченої ради Університету від 24 червня 2021 р. введено в дію наказом ректора від 24 червня 2021 р. № 335-о.

Ректорат