6 Липня, 2020

Анкета зворотнього зв’язку з викладачами

Шановні викладачі, які здійснюють освітню діяльність на ОНП Філологія у вимірах сьогодення: мовознавство, літературознавство, перекладознавство” для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 035 Філологія, галузі знань 03 Гуманітарні науки!

Згідно з «Положенням про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», затвердженим Наказом Міністерства освіти і науки України № 977 від 11 липня 2019 року; Методичними рекомендаціями для експертів Національного агентства щодо застосування Критеріїв оцінювання якості освітньої програми, затвердженими рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, протокол № 9 від 29 серпня 2019 р.; Рекомендаціями для експертів Національного агентства стосовно акредитації освітніх програм третього рівня вищої освіти (додатком до «Методичних рекомендацій для експертів Національного агентства щодо застосування Критеріїв оцінювання якості освітньої програми»); Стандартами і рекомендаціями щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти, ухваленими на Міністерській конференції 14-15 травня 2015 р. методологія оцінювання ОНП передбачає опитування внутрішніх стейкхолдерів (науково-педагогічних працівників) щодо застосування кожного із Критеріїв оцінювання якості освітньої програми і докази їх проведення.

Просимо  вас взяти участь в анкетуванні. Анкета завантажена в електронну Google Форму. За цим посиланням зайдіть, будь ласка, в анкету

https://docs.google.com/forms/d/1CEPHest4GeNrJ5Lri_Ol2V1w6YXl5SfcJwCpj80sSII/edit.

Надайте, будь ласка, відповіді на запитання. Питання містять відкриті відповіді або запропоновані варіанти відповідей. Після завершення анкетування натисніть, будь ласка, «відправити».

Дуже дякуємо за співпрацю!