6 Квітня, 2021

Онлайн-вебінар “Академічна доброчесність у науковому просторі Київського національного лінгвістичного університету”

ШАНОВНІ КОЛЕГИ:
ПРОВІДНІ Й МОЛОДІ ВЧЕНІ, СТУДЕНТИ Й АСПІРАНТИ!

ЗАПРОШУЄМО ВАС
узяти участь в онлайн-вебінарі

“Академічна доброчесність у науковому просторі
Київського національного лінгвістичного університету”,

який відбудеться 16 квітня 2021 року о 14.30
на платформі Microsoft Teams

Для участі в онлайн-вебінарі можна приєднатися за посиланням:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa43b310651fb409db07bf3d6b7b75d7e%40thread.tacv2/conversations?groupId=ada0cdbf-0d78-415d-b456-af44abfc729e&tenantId=02b6bc8e-19ec-4e4a-b566-57ed00fafb24

Мета заходу – інформування студентів, аспірантів, докторантів, молодих учених, науково-педагогічних працівників про ключові принципи дотримання академічної доброчесності в КНЛУ, визначені законодавством України та нормативно-правовими документами КНЛУ.

Під час заходу планується обговорення питань, які стосуються всіх аспектів академічної доброчесності, з-поміж яких загальноприйняті світовою академічною спільнотою стандарти освітньої та освітньо-наукової діяльності, які декларують  принципову неприйнятність будь-яких порушень академічної доброчесності та етики інтелектуальної взаємодії.

Дискусійно-проблемні питання:

1. “Принципи академічної доброчесності, визначені законодавством України”:
– Нормативно-правова база;
– Стандарти академічної доброчесності

Модератор: к.пед.н., ст. викл. Тронь Т. В.

2. “Академічна доброчесність у науковому просторі КНЛУ”:
– Забезпечення академічної доброчесності;
– Машинні системи перевірки робіт на наявність різних видів плагіату

Модератор: к.філол.н., доц. Кукаріна А. Д.

3. “Ступені відповідальності в разі виявлення фактів порушення академічної доброчесності”

Модератор: к.філол.н., доц. Капранов Я. В.

 

З повагою

Голова Наукового товариства
студентів, аспірантів, докторантів
і молодих учених КНЛУ
Кукаріна Анна Дмитрівна e-mail: anna.kukarina@knlu.edu.ua
моб. тел. +38 (097) 655 92 00