10 Жовтня, 2023

Про оголошення конкурсу на переведення аспірантів ІІІ року здобуття освіти (третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти, спеціальність 035 Філологія, ОНП «Філологія у вимірах сьогодення: мовознавство, літературознавство, перекладознавство») на одне вакантне місце за державним замовленням вечірньої форми здобуття освіти