3 Листопада, 2023

Про оголошення конкурсу на переведення аспірантів ІІ року денної форми здобуття освіти (третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти, спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки) на одне вакантне місце за державним замовленням денної форми здобуття освіти