Шановні аспіранти!

На виконання Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 лютого 2021 р. № 104, якою внесено зміни до Постанови Кабінету Мiнiстрiв України вiд 09 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», з урахуванням листа Міністерства освіти i науки України вiд 22 лютого 2021 р. № 1/9-93 «Про виконання постанови КМУ вiд 17 лютого 2021 р. № 104 у закладах вищої, фахової передвищої освіти», з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, дотримання протиепiдемiчних заходiв, забезпечення неперервностi освiтнього процесу в Унiверситетi вчена рада КНЛУ 15 березня 2021 р. прийняла рішення тимчасово запровадити в Унiверситетi з 16 березня 2021 р. дистанційне навчання на першому (бакалаврському), другому (магiстерському) i третьому (освітньо-науковому) рівнях вищої освіти; денна i заочна форми здобуття освіти.

Звертаємо увагу, що навчальні заняття зi здобувачами вищої освіти проводяться в реальному часі у форматі онлайн відповідно до затверджених в установленому порядку розкладів занять.

 

Розклад занять на ІІ семестр 2020-2021 н.р. ДЕННА форма здобуття освіти

Розклад занять на ІІ семестр 2020-2021 н.р.
ЗАОЧНА форма здобуття освіти

Розклад дзвінків 2020/2021

Список аспірантів І року навчання 2020/2021

З повагою

Відділ науково-дослідної роботи КНЛУ

Архів:

Розклад занять на ІІ семестр 2020-2021 н.р.: І КУРС. 011 Освітні, педагогічні науки, 035 Філологія. ДЕННА форма здобуття освіти. Розклад занять на І семестр 2020-2021 н.р.

Розклад занять на ІІ семестр 2020-2021 н.р.: І КУРС. 011 Освітні, педагогічні науки, 035 Філологія. ЗАОЧНА форма здобуття освіти. Розклад занять на І семестр 2020-2021 н.р. ГРУДЕНЬ

ІІ КУРС. Педагогічна практика аспірантів з 05.10.2020 по 01.11.2020

ІІІ КУРС. Педагогічна практика аспірантів з 05.10.2020 по 01.11.2020. Диференційований залік з педагогічної практики – 04.11.2020 об 11.20

Розклад занять на ІІ семестр 2020-2021 н.р.: ІІІ КУРС. 011 Освітні, педагогічні науки, 035 Філологія. ДЕННА, ВЕЧІРНЯ, ЗАОЧНА форми здобуття освіти. Розклад занять на І семестр 2020-2021 н.р.