Галузь знаньСпеціальність / ОНП
01
Освіта
011 Освітні, педагогічні науки

Освітньо-наукова програма “Сучасні наукові освітні студії: педагогіка, методика навчання іноземних мов і культур, наукова англійська мова” (2022)

Рецензія на ОНП №1
Рецензія на ОНП №2
Відгук на ОНП №1
Відгук на ОНП №2
Відгук на ОНП №3
Відгук на ОНП №4
Відгук на ОНП №5

СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
03
Гуманітарні науки
035 Філологія
Освітньо-наукова програма “Філологія у вимірах сьогодення: мовознавство, літературознавство, перекладознавство” (2022) (Рівень вищої освіти: Третій (освітньо-науковий), Ступінь вищої освіти: Доктор філософії, Галузь знань 03 Гуманітарні науки, Спеціальність 035 Філологія)
Рецензія на ОНП № 1
Рецензія на ОНП № 2
Рецензія на ОНП № 3
Рецензія на ОНП № 4

СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Аналіз наукових програм зарубіжних ЗВО
Аналіз ОНП українських ЗВО

Освітньо-наукова програма (2016) 

Освітньо-наукова програма (2020)
(Рівень вищої освіти: Третій (освітньо-науковий), Ступінь вищої освіти: Доктор філософії, Галузь знань 03 Гуманітарні науки, Спеціальність 035 Філологія)

Зміни до ОНП

ЛІЦЕНЗІЯ на підготовку аспірантів. Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти Київського національного лінгвістичного університету на третьому.


АРХІВ

Галузь знаньСпеціальність / ОНП
03
Гуманітарні науки
032 Історія та археологія
Освітньо-наукова програма (ОНП):
 Історія України і всесвітня історія (Загальна характеристика ОНП)
05
Соціальні і поведінкові науки
053 Психологія
Освітньо-наукова програма (ОНП): Наукові дослідження та психологічне консультування
(Загальна характеристика ОНП)