2017 Türkiye Scholarships Graduate Program Applications Announcement_001

general info_001

Результати академічної мобільності НППаспірантів і докторантів КНЛУ
за 2016-2020 рр.

Інформація відділу міжнародних зв’язків КНЛУ про Програми академічної мобільності