Міжнародна науково-практична відеоконференція “AD ORBEM PER LINGUAS. ДО СВІТУ ЧЕРЕЗ МОВИ” 25 травня 2022 року

Перелік конференцій у січні-лютому 2022 року

ІІ Міжнародна науково-практична відеоконференція “ІНЖЕНЕРІЯ ЗНАНЬ ЯК ФАКТОР МІЖКУЛЬТУРНОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ З ЯПОНІЄЮ, КНР І РЕСПУБЛІКОЮ КОРЕЯ” 1-2 грудня 2021 року
Науково-практичні конференції в Україні, 2020-2021 (Взято з: Науково-аналітичний журнал “Наша Перспектива”)
Index of Call for Papers
Перелік конференцій у 2020-2021 роках
Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук
Перелік наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України на 2021 рік (перелік 1)
Перелік наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України на 2021 рік (перелік 2)

План міжнародних та всеукраїнських конференцій для здобувачів вищої освіти  і молодих вчених від МОН на 2018 р.
Березень

 1. International Conference on Current Trends in Linguistics, France, Rouen, 28-29 March, 2019 (deadline 01.09.2018)
 2. Phraseology and Stylistics of Literary Language, Germany, Erlangen, 13-15 March 2019 (deadline 30.09.2018)
 3. ІX Міжнародний науково-практичний семінар “Мовні універсалії у міжкультурній комунікації”, 15 березня 2019 року ( тези до 01 лютого 2019 року)
 4. ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Мови і світ: дослідження та викладання», 21-22 березня 2019 р. ( тези до 25.01.2019)
 5. Конференція на тему: “Концептуальні проблеми функціонування мови в полікультурному просторі”, Мелітополь, 29 березня 2019 р. (тези до 20.02.2019)
 6. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців: «Лінгвосоціокультурні аспекти комунікації», м. Острог, 28 березня 2019 р. (тези до 20.02.2019)

Квітень

 1. Международная научная конференция “Вариативность в языке и речи”, Мінськ, 4-5 квітня 2019 рік  (тези до 01.02.2019)
 2. LANGUAGE AND COMMUNICATION IN THE DIGITAL ERA: CHALLENGES FOR RESEARCHERS, TEACHERS AND PRACTITIONERS, 4-5 April 2019, Timişoara, Romania (call deadline 25.02.2019)
 3. ХIІ Міжнародна науково-практичніаконференція «Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика», Київ, 05-06 квітня 2019 рік (тези до 10.02.2019)
 4. Language, Literature, Context 2019, Nis, Serbia, 12-13 April, 2019 (call deadline: 01-Feb-2019) 
 5. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Ключові проблеми сучасної германської та романської філології”, Полтава, Україна, 18 квітня 2019 (тези до 15.04.2019)

Травень

 1. 1. Interdisciplinary Studies on Pragmatics and Oral Discourse, Salamanca, Spain, 15-17 May 2019 (call deadline 01.02.2019)
 2. ІІІ Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні тенденції сучасного гуманітарного дискурсу – 2019», 16 травня 2019 року (тези до 15.03.2019)

Червень

 1. 16th Workshop on Syntax, Semantics and Phonology, Madrid, Spain June 17-18 2019, (call deadline 09.02.2019)
 2. 2nd International Conference on Language, Education and Culture, Istanbul, Turkey, June 27-29, 2019 (deadline 01.05.2019)
 3. 6th International Conference on Education, Social Sciences and Humanities, Istanbul. Turkey, June 24-26, 2019 (deadline 24.05.2019)

Серпень
World Congress of Applied Linguistics, Groningen, Netherlands, August 09-14, 2019 (deadline 06.05.2019)

Вересень

 1. SDAS 2019: A Hundred Years, A Thousand Meanings, University of Ljubljana, Slovenia, 19-21 September 2019 (call deadline 25.02.2019)
 2. Languaging Diversity 2019, Teruel, Spain, September 24-27, 2019 (deadline 03.05.2019)

Жовтень
Международный научно-педагогический форум филологов «Язык. Культура. Перевод: сравнительно-сопоставительные исследования», Тбилиси, Грузия, 9-10 октября 2019, (тезисы до 01.03.2019)