Графік навчального процесу

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою Київського національного лінгвістичного університету

від 14 вересня 2020 р.

ГРАФІК

навчального процесу

на І семестр 2020–2021 н. р.

 

ТРЕТІЙ (ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Денна форма здобуття освіти

 

І курс

 Спеціальність 035 Філологія

Освітньо-наукова програма: Філологія у вимірах сьогодення: мовознавство, літературознавство, перекладознавство

Тривалість занять*

15 тижнів

Заняття

з 21.09.2020 р. по 30.12.2020 р.

Заліки

з 15.12.2020 р. по 30.12.2020 р.

Іспити

з 04.01.2021 р. по 11.01.2021 р.

Канікули

з 12.01.2021 р. по 31.01.2021 р.

 

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки

Освітньо-наукова програма: Сучасні наукові освітні студії: педагогіка, методика навчання іноземних мов і культур,

наукова англійська мова

Тривалість занять*

15 тижнів

Заняття

з 21.09.2020 р. по 30.12.2020 р.

Заліки

з 15.12.2020 р. по 30.12.2020 р.

Іспити

з 04.01.2021 р. по 11.01.2021 р.

Канікули

з 12.01.2021 р. по 31.01.2021 р.

ІІ курс

 Спеціальність 035 Філологія

Освітньо-наукова програма: Філологія у вимірах сьогодення: мовознавство, літературознавство, перекладознавство

Педагогічна практика

з 05.10.2020 р. по 01.11.2020 р.

Залік

з 02.11.2020 р. по 06.11.2020 р.

 ІІІ курс

Спеціальність 035 Філологія

Освітньо-наукова програма: Філологія у вимірах сьогодення: мовознавство, літературознавство, перекладознавство

Тривалість занять*

13 тижнів

Заняття

з 21.09.2020 р. по 30.09.2020 р.

з 02.11.2020 р. по 15.01.2021 р.

Педагогічна практика

з 05.10.2020 р. по 01.11.2020 р.

Заліки

з 02.11.2020 р. по 04.11.2020 р.

з 11.01.2021 р. по 15.01.2021 р.

Канікули

з 15.01.2021 р. по 05.02.2021 р.

 

Початок занять у ІІ семестрі – 01 лютого 2021 р.

*  Протягом І семестру 2020-2021 н. р. мають бути проведені всі навчальні заняття відповідно до кількості аудиторних годин, зазначених у відповідних робочих навчальних планах.

 

ГРАФІК

навчального процесу

на ІІ семестр 2020–2021 н. р.

 

ТРЕТІЙ (ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Денна форма здобуття освіти

 

І курс

 Спеціальність 035 Філологія

Освітньо-наукова програма: Філологія у вимірах сьогодення: мовознавство, літературознавство, перекладознавство

Тривалість занять*

17 тижнів

Заняття

з 01.02.2021 р. по 30.05.2021 р.

Заліки

з 14.05.2021 р. по 31.05.2020 р.

Іспити

з 01.06.2021 р. по 13.06.2021 р.

Канікули

з 01.07.2021 р. по 31.08.2021 р.

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки

Освітньо-наукова програма: Сучасні наукові освітні студії: педагогіка, методика навчання іноземних мов і культур,

наукова англійська мова

Тривалість занять*

17 тижнів

Заняття

з 01.02.2021 р. по 30.05.2021 р.

Заліки

з 14.05.2021 р. по 31.05.2020 р.

Іспити

з 01.06.2021 р. по 13.06.2021 р.

Канікули

з 01.07.2021 р. по 31.08.2021 р.

*  Протягом ІІ семестру 2020-2021 н. р. мають бути проведені всі навчальні заняття відповідно до кількості аудиторних годин, зазначених у відповідних робочих навчальних планах.

 

ГРАФІК навчального процесу на 2019–2020 н. р.