Контакти

Корольова Алла Валер’янівна – проректор з наукової роботи, доктор філологічних наук, професор – здійснює загальне керівництво науковою роботою Університету (каб. 230).

Решетник Ольга Анатоліївна  – завідувач аспірантури – здійснює організаційне забезпечення навчання в аспірантурі та докторантурі Університету, зв’язок з профільними кафедрами, науковими керівниками, консультантами тощо (каб. 231).

Грищук Юлія Володимирівна – провідний фахівець відділу науково-дослідної роботи, кандидат педагогічних наук – начальник Центру акредитації освітньо-наукових програм, секретар-координатор діяльності проєктних груп на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти (каб. 112).

Фоменко Ганна Миколаївна – старший інспектор відділу науково-дослідної роботи – здійснює консультування та документальний супровід аспірантів та докторантів Університету, відповідальна за виготовлення академічних довідок про виконання освітньо-наукової програми здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні.

Карпенко Ольга Миколаївна – старший інспектор відділу науково-дослідної роботи – здійснює планування і контроль наукової роботи кафедр, планування і контроль виконання тематичних планів фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт, які фінансуються з державного бюджету у рамках наукових напрямів МОН України, здійснює перевірку дисертаційних досліджень на дотримання правил академічної доброчесності.

Кирисюк Анастасія Анатоліївна старший інспектор відділу науково-дослідної роботи – здійснює координацію науково-дослідної роботи студентів Університету, інформаційну підтримку та організаційно-технічний супровід всеукраїнських та міжнародних конкурсів студентських наукових робіт, наукових конференцій та семінарів різного рівня.

Кучерина Олена Володимирівна  – завідувач аспірантури (у відпустці) – здійснює організаційне забезпечення навчання в аспірантурі та докторантурі Університету, зв’язок з профільними кафедрами, науковими керівниками, консультантами тощо.

Адреса: 03680, МСП, Київ-150, вул. Велика Васильківська, 73,  корпус №1, кабінет 231 та 112, тел. 287-40-52, E-mail: dep.science@knlu.edu.ua