КАБІНЕТ АСПІРАНТА. Освітньо-наукові програми

 Галузь знань

01

Освіта

Спеціальність / ОНП

011 Освітні, педагогічні науки

Освітньо-наукова програма (ОНП): Сучасні наукові освітні студії: педагогіка, методика навчання іноземних мов і культур, наукова англійська (Загальна характеристика програми)

03

Гуманітарні науки

032 Історія та археологія

Освітньо-наукова програма (ОНП): Історія України і всесвітня історія (Загальна характеристика ОНП)

035 Філологія

Освітньо-наукова програма (ОНП): Філологія у вимірах сьогодення: мовознавство, літературознавство, перекладознавство

(Загальна характеристика ОНП)

05

Соціальні і поведінкові науки

053 Психологія

Освітньо-наукова програма (ОНП): Наукові дослідження та психологічне консультування

(Загальна характеристика ОНП)