Головна

Аспірантура і докторантура є основними формами підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації у системі післядипломної професійної освіти. Мета навчання в аспірантурі та докторантурі – підвищення рівня освіти, наукової та педагогічної кваліфікації випускників вищих навчальних закладів.
Завдання навчання в аспірантурі – підготовка висококваліфікованих наукових та науково-педагогічних кадрів у системі освіти.

У 1962 році в Київському національному лінгвістичному університеті було відкрито аспірантуру. Першим її завідувачем була Л. О. Мизнікова. Упродовж 14 років з 1992 року цей підрозділ очолювала В. А. Шевелюк, з 2006 року – В. М. Васильчук, з 2011 року – Г. Б. Мінчак, з 2012 року – О. М. Кузюк. З 2013 року на посаді завідувача аспірантури працює О. В. Кучерина. З 2019 року тимчасово виконує обов’язки завідувача аспірантури О. А. Решетник.

Підготовка в докторантурі та аспірантурі університету здійснюється за рахунок:
•    коштів державного бюджету України (за державним  замовленням);
•    коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту) – понад державне замовлення.
До аспірантури на конкурсній основі приймаються громадяни України, а також особи з числа іноземних громадян, які мають повну вищу освіту за рівнем вищої освіти “магістр” або освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста.

Зарахування до аспірантури відбувається за результатами конкурсних випробувань. Абітурієнти складають конкурсні іспити зі спеціальності  та іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської за обсягом, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти).
За результатами екзаменів приймальна комісія виносить рішення про рекомендацію до зарахування по кожному кандидату.
Прийом вступних конкурсних екзаменів в аспірантуру проводиться комісіями, які призначаються ректором університету.
Програми зі спеціальності та іноземних мов, знаходяться на відповідних кафедрах і у відділі науково-дослідної роботи.

Термін навчання в аспірантурі  – 4 роки.