РЕЄСТР наукових фахових видань України

БІБЛІОТЕКА Київського національного лінгвістичного університету

Українські наукові журнали – веб-ресурс про наукову періодику України

SCImagoJournal & CountryRank (SJR)  — аналітичний портал, що надає наукові показники по журналах і країнах. Публікує рейтинги публікаційної активності і статистику цитування журналів і країн на основі інформації, що міститься в базі даних Scopus (завантажити файл xls тут). SJR враховує такі показники: загальна кількість опублікованих статей, цитувань, зважені показники цитувань по роках, індекс Хірша. SJR – показник впливовості або престижності журналу. Висловлює середнє число цитат, отриманих у поточному році на статті, опубліковані в журналах за три попередні роки. Оновлюється два рази на рік. Ресурс знаходится у вільному доступі.

Перелік журналів, що представлені у Scopus, з науковими показниками та рейтингами публікаційної активності за країнами

Базовий пошук за автором без передплати Scopus – Scopus Author Preview

Інструкція користувача Scopus (українською) – простий пошук, знайти та оцінити авторів, відстеження цитат, пошук та аналіз журналів у Scopus

Повна інструкція для користувачів Scopus

Політика індексації видань у наукометричних базах даних Web of Science та SciVerse Scopus

Детальніша інформація про Elsevier (на допомогу авторам статей)

Українські видання, представлені у Scopus 

Перелік журналів, включених до Web of Science, тут.

Пошук видань за темами:

Пошук інформації в Web of Science 

Інформаційний портал Web of Science 

Як зареєструвати профіль на платформі Web of Science

Українські журнали в Web of Science

DOAJ (Directory of Open Access Journals) (Швеція) — каталог наукових журналів відкритого доступу. Сервіс надає доступ до біля 10 тис. повнотекстових рецензованих наукових та академічних журналів з усіх галузей знань та різними мовами (більш ніж 2 млн. статей).

Google Scholar(Google Академія) — вільно доступна пошукова система, яка індексує повнотекстові наукові публікації всіх форматів і дисциплін. Google Scholar індексує більшість рецензованих онлайн-журналів Європи та Америки найбільших наукових видавництв. За допомогою єдиної форми запиту, можна виконувати пошук у різних дисциплінах і за різними джерелами, включаючи рецензовані статті, дисертації, книги, реферати і звіти, опубліковані видавництвами наукової літератури, професійними асоціаціями, вищими навчальними закладами та іншими науковими організаціями.

Index Copernicus (база наукових публікацій) — це міжнародна наукометрична онлайн база, створена в 1999 році в Польщі. Містить внесену користувачем інформацію, в тому числі профіль вченого (науковця), а також перелік наукових установ, друковані видання (журнали) та інші проекти. IC був розроблений, щоб проаналізувати кожен аспект професійної діяльності вчених, виробляти індивідуальні щорічні звіти про діяльність та аналіз публікаційної активності.