Галузі знань/спеціальності

 

 

1.

Галузь знань
01 Освіта / Педагогіка

 

Спеціальність
011 Освітні, педагогічні науки

 2.

03 Гуманітарні науки

035 Філологія