Експеримент з присудження ступеня доктора філософії

НОРМАТИВНА БАЗА

Лист МОН № 1/11-2885 від 26 квітня 2021 року «Щодо врегулювання питань про присудження наукових ступенів»

ПОСТАНОВА КМУ від 6 березня 2019 р. № 167 “Про присудження ступеня доктора філософії”.

Новини. МОН. Уряд ухвалив проєкт змін до постанов КМУ від 27 липня 2016 р. № 567 “Деякі питання діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти” і від 6 березня 2019 р. № 167 “Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії”. Зміни визначають, зокрема, продовження строків проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії з 31 грудня 2020 року до 30 червня 2021 року.

Лист НАЗЯВО від 03.10.2019 р. № 351 “Щодо процедури акредитації ОНП на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти”

Наказ МОН України №40 від 12.01.2017 “Про затвердження Вимог до оформлення дисертації”.

НОРМАТИВНА БАЗА КНЛУ

Положення про атестацію здобувачів ступеня доктора філософії у Київському національному лінгвістичному університеті (затверджено вченою радою КНЛУ від 25 січня 2021 року, протокол № 11, зі змінами затвердженими рішенням вченої ради від 24 червня 2021 року, протокол № 23)

Перелік документів, які подаються для проведення процедури рецензування дисертацій здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії

(І етап)

  • заява (ЗРАЗОК заяви);

  • таблиця відомостей про двох рецензентів, кандидатури яких пропонуються для надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації (ЗРАЗОК таблиці);

  • висновок наукового керівника;

  • дисертація (вимоги до оформлення дисертації);

  • академічна довідка.

НОРМАТИВНА БАЗА

(здобуття ступеня кандидата і доктора наук)

Наказ МОНУ № 946 від 22.07.2020 р. “Про внесення змін до деяких наказів МОН України щодо діяльності спеціалізованих вчених рад.

Лист МОН № 1/11-2885 від 26 квітня 2021 року «Щодо врегулювання питань про присудження наукових ступенів»