Експеримент з присудження ступеня доктора філософії

ЕКСПЕРИМЕНТ З ПРИСУДЖЕННЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

РОБОТУ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВЧЕНИХ РАД ПРОДОВЖИЛИ ДО 15 ТРАВНЯ 2021 РОКУ (здобувачам наукових ступенів кандидата чи доктора наук)

Наказ МОНУ № 946 від 22.07.2020 р. “Про внесення змін до деяких наказів МОН України щодо діяльності спеціалізованих вчених рад”.

ПОСТАНОВА КМУ від 6 березня 2019 р. № 167 “Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії”.

Новини. МОН. Уряд ухвалив проєкт змін до постанов КМУ від 27 липня 2016 р. № 567 “Деякі питання діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти” і від 6 березня 2019 р. № 167 “Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії”. Зміни визначають, зокрема, продовження строків проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії з 31 грудня 2020 року до 30 червня 2021 року.

Лист НАЗЯВО від 03.10.2019 р. № 351 “Щодо процедури акредитації ОНП на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти”

Наказ МОН України №40 від 12.01.2017 “Про затвердження Вимог до оформлення дисертації”.

 

Перелік документів, які подаються для проведення процедури рецензування дисертацій здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії

(І етап)