Галузі знань/спеціальності/ОНП

ЛІЦЕНЗІЯ на підготовку аспірантів. Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти Київського національного лінгвістичного університету на третьому (освітньо-науковому) рівні (наказ Міністерства освіти і науки України № 771 від 04.07.2016).

1.

Галузь знань
01 Освіта

 

Спеціальність

011 Освітні, педагогічні науки

Загальна характеристика програми

Анотації дисциплін

2.

03 Гуманітарні науки

032 Історія та археологія

Загальна характеристика програми

Анотації дисциплін

3.

035 Філологія

Загальна характеристика програми (2016 р.)

Aнотації дисциплін

Освітньо-наукова програма “Філологія у вимірах сьогодення: мовознавство, літературознавство, перекладознавство” (2020 р.)

Рецензія на ОНП № 1

Рецензія на ОНП № 2

Рецензія на ОНП № 3

Рецензія на ОНП № 4

Результати анкетування аспірантів лютий 2020

4.

05 Соціальні і поведінкові науки

053 Психологія

Загальна характеристика програми

Анотації дисциплін