Жов 19

Про переведення аспірантки на одне вакантне місце за державним замовленням

Наказ ректора № 89-а від 19.10.2020 року “Про переведення аспірантки ІІІ курсу очної (вечірньої) форми здобуття освіти на одне вакантне місце за державним замовленням денної форми здобуття освіти”

На підставі Положення про переведення аспірантів Київського національного лінгвістичного університету з однієї форми здобуття освіти на іншу, наказу ректора № 66-а від 14.09.2020 року «Про оголошення конкурсу на переведення аспірантів III курсу очної (вечірньої) форми здобуття освіти Університету (третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти, спеціальність 035 Філологія, ОНП «Філологія у вимірах сьогодення: мовознавство, літературознавство, перекладознавство») на одне вакантне місце за державним замовленням денної форми здобуття освіти» та протоколу № 1 засідання комісії з розгляду справ щодо переведення аспірантів ІІІ курсу очної (вечірньої) форми здобуття освіти Університету (третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти, спеціальність 035 Філологія, ОНП «Філологія у вимірах сьогодення: мовознавство, літературознавство, перекладознавство») на одне вакантне місце за державним замовленням денної форми здобуття освіти від 12 жовтня 2020 р.

 

Жов 12

УВАГА! В Університеті запроваджено дистанційне навчання на період з 15 жовтня 2020 року по 15 листопада 2020 року

Шановні аспіранти!

З метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, дотримання в Університеті протиепідемічних заходів, з метою забезпечення неперервності освітнього процесу в КНЛУ, з урахуванням листа МОН України від 12 жовтня 2020 р. № 1/9-576 “Щодо тимчасового переходу на дистанційне навчання” та наказу ректора КНЛУ від 12 жовтня 2020 р. № 480-о “Про тимчасовий перехід на дистанційне навчання (перший (бакалаврський), другий (магістерський) і третій (освітньо-науковий) рівні вищої освіти)”в Університеті запроваджено дистанційне навчання на період з 15 жовтня 2020 року по 15 листопада 2020 року.

Розклад занять на І семестр 2020-2021 н.р. за посиланням (ТУТ) 

З повагою

Відділ науково-дослідної роботи КНЛУ

dep.science@knlu.edu.ua

Вер 14

УВАГА! Оголошено конкурсу на переведення аспірантів ІІІ курсу очної (вечірньої) форми здобуття освіти Університету , спеціальність 035 Філологія на одне вакантне місце за державним замовленням денної форми здобуття освіти

Шановні здобувачі вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні!

Оголошено конкурс на переведення аспірантів ІІІ курсу очної (вечірньої) форми здобуття освіти Університету (третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти, спеціальність 035 Філологія, ОНП «Філологія у вимірах сьогодення: мовознавство, літературознавство, перекладознавство») на одне вакантне місце за державним замовленням денної форми здобуття освіти.

З повавгою

Відділ науково-дослідної роботи КНЛУ

Сер 28

Про підсумки роботи Університету в 2019 – 2020 н.р. та завдання колективу Університету на 2020 – 2021 н.р.

Про підсумки роботи Університету в 2019 – 2020 н.р. та завдання колективу Університету на 2020 – 2021 н.р (натисніть ТУТ для перегляду презентації)

Сер 10

ДО УВАГИ вступників до аспірантури та докторантури КНЛУ у 2020 році

Міністерством освіти і науки України визначено обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та докторантуру за рахунок бюджетного фінансування у 2020.

Сер 08

У МОН СТАРТУВАЛА РОЗРОБКА ПРОЄКТУ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА 2021-2031 РР. – ДОЛУЧИТИСЬ МОЖУТЬ УСІ ОХОЧІ

У МОН СТАРТУВАЛА РОЗРОБКА ПРОЄКТУ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА 2021-2031 РР. – ДОЛУЧИТИСЬ МОЖУТЬ УСІ ОХОЧІ

Лист Запрошення до участі в розробці проєкту Стратегії розвитку вищої освіти України на 2021-2031 р. № 08_143 від 11.08.2020 р.

Взято з: https://mon.gov.ua/ua/news/u-mon-startuvala-rozrobka-proyektu-strategiyi-rozvitku-vishoyi-osviti-na-2021-2031-rr-doluchitis-mozhut-usi-ohochi

Сер 03

Увага! Карантин продовжено до 31 серпня 2020 року

Шановні здобувачі вищої освіти та працівники Університету!

 

        Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 641 від 22 липня 2020 року «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та наказом ректора КНЛУ № 368-о від 03.08.2020 р. карантин в Університеті продовжено до 31 серпня 2020 року.

        З докладною інформацією щодо запобіжних заходів з поширення захворювань, що викликані коронавірусом COVID-19, та дій у випадку захворювання можна ознайомитись на офіційному веб-сайті МОЗ України: https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov та у Пам’ятці на сторінці Оголошень.

        Бережіть себе і своїх близьких! Вчасно звертайтеся за медичною допомогою у разі виникнення перших симптомів хвороби.

        З повагою
        відділ науково-дослідної роботи КНЛУ

Лип 06

Анкета зворотнього зв’язку з викладачами

Шановні викладачі, які здійснюють освітню діяльність на ОНП Філологія у вимірах сьогодення: мовознавство, літературознавство, перекладознавство” для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 035 Філологія, галузі знань 03 Гуманітарні науки!

Згідно з «Положенням про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», затвердженим Наказом Міністерства освіти і науки України № 977 від 11 липня 2019 року; Методичними рекомендаціями для експертів Національного агентства щодо застосування Критеріїв оцінювання якості освітньої програми, затвердженими рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, протокол № 9 від 29 серпня 2019 р.; Рекомендаціями для експертів Національного агентства стосовно акредитації освітніх програм третього рівня вищої освіти (додатком до «Методичних рекомендацій для експертів Національного агентства щодо застосування Критеріїв оцінювання якості освітньої програми»); Стандартами і рекомендаціями щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти, ухваленими на Міністерській конференції 14-15 травня 2015 р. методологія оцінювання ОНП передбачає опитування внутрішніх стейкхолдерів (науково-педагогічних працівників) щодо застосування кожного із Критеріїв оцінювання якості освітньої програми і докази їх проведення.

Просимо  вас взяти участь в анкетуванні. Анкета завантажена в електронну Google Форму. За цим посиланням зайдіть, будь ласка, в анкету

https://docs.google.com/forms/d/1CEPHest4GeNrJ5Lri_Ol2V1w6YXl5SfcJwCpj80sSII/edit.

Надайте, будь ласка, відповіді на запитання. Питання містять відкриті відповіді або запропоновані варіанти відповідей. Після завершення анкетування натисніть, будь ласка, «відправити».

Дуже дякуємо за співпрацю!

Лип 03

Літня серія вебінарів Web of Science

Літня серія вебінарів Web of Science

З 6 по 10 липня включно шість вебінарів українською, зверніть увагу що час початку різний! Щодня буде один вебінар тривалістю одна година, а 8 липня додатковий бонусний про академічну доброчесність з чудовими запрошеними лекторами, тому зарезервуйте мінімум дві годин.

За кожний вебінар можна отримати сертифікат учасника якщо:

  • завчасно зареєструватися (знайдіть і натисніть на слово Register),

  • вчасно підключитися,

  • прослухати не менше 90 % часу.

Стандартно операційна система ХР не підтримується, знайдіть відповідну техніку завчасно. Дякую за поширення інформації та повідомлення колег, аспірантів, студентів. Чекаємо ваші запитання при реєстрації та вас на вебінарах.

6 липня 14:15–15:15

Тема: Публікації в міжнародних виданнях

Резюме: Що дає науковцю публікація в міжнародному виданні? Як обрати видання для публікації? Де опублікуватися безкоштовно? В яких журналах більше статей за моєю темою за останні роки? Як зберегти перелік таких видань? Що таке високоцитована робота? Чи є обмеження за кількістю авторів, установ, посилань в переліку літератури? Як швидко статтю прорецензують і надрукують? Структура статті, правила оформлення. Що можна/не можна робити зі статтею після публікації? Перевірка індексації видання у Web of Science Core Collection. Відповіді на ваші запитання

Реєстрація: https://bit.ly/2YGAx4j

7 липня 14:15–15:15

Тема: Пошук і аналіз літератури у Web of Science Core Collection.

Резюме: Що дає науковцю робота з платформою Web of Science? Як знайти найцитованіші роботи за вашою темою, визначити найвпливовіші установи, видання, авторів, фонди, що фінансували ці дослідження, зберегти історії пошуку та налаштування повідомлень про появу нових документів або цитувань. Порівняння можливостей базового та розширеного пошуку. Робота з списками літератури. Визначення хто і де цитували мої роботи або мій журнал які не індексуються в Web of Science Core Collection. Відповіді на ваші запитання.

Реєстрація: https://bit.ly/2BeDccG

8 липня 11:00–13:00

Загальна тема: Академічна доброчесність – запорука успішного розвитку науки і держави.

Реєстрація https://bit.ly/2NHTHjQ

Тема 1: Наукова етика та академічна свобода: виклики часу та ризики ціннісної трансформації

Доповідач: Ярошенко Тетяна Олександрівна, к.і.н, доц., віце-президент з наукової роботи та інформатизації Національного університету “Києво-Могилянська академія”

Резюме: Про ризики втрати цінностних етичних орієнтирів університетської науки та освіти в сучасних умовах. “Каргокульт” символьно-наукометричних оцінок роботи науковців, мотивації до роботи, комерціалізації університетів тощо. Досвід НаУКМА у запровадженні міжнародних стандартів та етичних принципів.

Тема2: Академічна доброчесність в університеті: нормативно правове регулювання, технологічні рішення, популяризація

Доповідач: Главчева Юлія Миколаївна, заступник директора науково-технічної бібліотеки, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Резюме: Імплементація принципів академічної доброчесності (АД) в освітній та науковий процес є актуальним завданням. Університети проводять активну роботу для вирішення цього завдання: нормативно правове регулювання, запровадження в дію технологічних рішень, використання академічних інформаційних компетентностей та популяризація принципів АД. У презентації представлено як бібліотека університету долучається до цієї роботи: інформаційне забезпечення, публікаційна підтримка, навчання.

Тема 3: Академічна етика vs наукометрія

Доповідач: Тихонкова Ірина Олександрівна, к.б.н., інформаційно-аналітичні ресурси та навчання, Clarivate

Резюме: Стандартні запитання: як прискорити публікацію, скільки авторів може бути у статті, чи додається керівник відділу до статті за замовчуванням, які джерела вказати в переліку літератури, наскільки детально описувати експеримент, чи можу використати ілюстрацію зі своєї чи чужої роботи, які методи статистики використати, чому не можу повторити свій текст ще раз, чи не вкрадуть мої результати рецензенти, чи можна подати одночасно в кілька видань, чому необхідно вказувати грантову підтримку, що таке конфлікт інтересів, хто може написати за мене статтю, як обрати видання для публікації, хочу опублікуватися в наукометричному виданні але там все платно, що можу робити з опублікованою роботою, як збільшити індекс Гірша та інші виходять з недостатнього усвідомлення принципів академічної етики. Про основні принципи, міжнародні норми та наслідки їхнього недотриманні на вебінарі.

8 липня 15:15–16:15

Тема: Оновлений Journal Citation Reports

Резюме: Щороку у червні виходить оновлений Journal Citation Reports. На вебінарі згадаємо про імпакт-фактор як і для яких видань розраховується, чому не розраховується для AHCI та ESCI. Не оминемо квартиль, індекс оперативності, 5 річний імпакт фактор, Eigenfactor і інші показники доступні в Journal Citation Reports. Проаналізуємо нового маємо в новому випуску? Що у українських видань? Наскільки змінилися показники? Як користуватися? Скільки видань з економіки, педагогіки, права та ін. мають імпакт фактор? Чим може бути корисним науковцям та журналам? Оцінка видання, категорії, вибір та збереження видань певної категорії певного квартилю, формування звітів з обраними параметрами. Відповіді на ваші запитання.

Реєстрація: https://bit.ly/31rHLLl

9 липня 15:15–16:15

Тема: Демонстрація, аналіз і оцінка наукового доробку науковця

Резюме: Які складнощі виникають при пошуку робіт певного автора? Як знайти та проаналізувати роботи науковця, що проіндексовані у Web of Science Core Collection Що можемо знайти окрім індекса Гірша. Що впливає на цитованість робіт, як можна збільшити шанси бути процитованими, Publons|ResearcherID, ORCID, Researchgate, Google Scholar. Створення, наповнення, підтримка, коректне застосування. Відповіді на ваші запитання.

Реєстрація: https://bit.ly/2CTwclR

10 липня 14:15–15:15

Тема: Аналітичний інструмент InCites для установи та науковця

Резюме: Оглядовий вебінар можливостей InCites для наукової роботи її планування та оцінці. Знайомство з інтерфейсом, даними доступними для аналізу, готовими звітами та формування статистики за визначеними критеріями. Абсолютні та нормалізовані показники і їхній розрахунок. Як наша установа виглядає на світовому рівні, які теми більш успішні, завдяки чому, які партнерства більш продуктивні та ефективні. Чому важливо для установи мати профіль у Web of Science і як його створити та оновити. Як визначити перспективних партнерів за певною темою і зберегти отримані дані. Відповіді на ваші запитання.

Реєстрація: https://bit.ly/2VwxMQW

Щоб не пропустити вебінари, семінари та новини українською підпишіться на сторінку у FaceBook https://www.facebook.com/WoS.Ukraianin/

Записи вебінарів українською на youtube https://www.youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg

Курс «Наукова комунікація в цифрову епоху»  відкритий і чекає своїх слухачів https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:UKMA+SCDA101+2020_T1/about

Бережіть себе,

Успіхів,

Тихонкова Ірина, к.б.н.,

Інформаційно-аналітичні ресурси та навчання, Clarivate