Жов 23

Увага! Конкурс на здобуття премії Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського за 2020 рік

Шановні докторанти і аспіранти!

Пропонуємо ознайомитися з інформацією про можливість участі у Конкурсі на здобуття премії Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського за 2020 рік.

З повагою

Відділ науково-дослідної роботи КНЛУ

Жов 19

Про переведення аспірантки на одне вакантне місце за державним замовленням

Наказ ректора № 89-а від 19.10.2020 року “Про переведення аспірантки ІІІ курсу очної (вечірньої) форми здобуття освіти на одне вакантне місце за державним замовленням денної форми здобуття освіти”

На підставі Положення про переведення аспірантів Київського національного лінгвістичного університету з однієї форми здобуття освіти на іншу, наказу ректора № 66-а від 14.09.2020 року «Про оголошення конкурсу на переведення аспірантів III курсу очної (вечірньої) форми здобуття освіти Університету (третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти, спеціальність 035 Філологія, ОНП «Філологія у вимірах сьогодення: мовознавство, літературознавство, перекладознавство») на одне вакантне місце за державним замовленням денної форми здобуття освіти» та протоколу № 1 засідання комісії з розгляду справ щодо переведення аспірантів ІІІ курсу очної (вечірньої) форми здобуття освіти Університету (третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти, спеціальність 035 Філологія, ОНП «Філологія у вимірах сьогодення: мовознавство, літературознавство, перекладознавство») на одне вакантне місце за державним замовленням денної форми здобуття освіти від 12 жовтня 2020 р.

 

Жов 12

УВАГА! В Університеті запроваджено дистанційне навчання на період з 15 жовтня 2020 року по 15 листопада 2020 року

Шановні аспіранти!

З метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, дотримання в Університеті протиепідемічних заходів, з метою забезпечення неперервності освітнього процесу в КНЛУ, з урахуванням листа МОН України від 12 жовтня 2020 р. № 1/9-576 “Щодо тимчасового переходу на дистанційне навчання” та наказу ректора КНЛУ від 12 жовтня 2020 р. № 480-о “Про тимчасовий перехід на дистанційне навчання (перший (бакалаврський), другий (магістерський) і третій (освітньо-науковий) рівні вищої освіти)”в Університеті запроваджено дистанційне навчання на період з 15 жовтня 2020 року по 15 листопада 2020 року.

Розклад занять на І семестр 2020-2021 н.р. за посиланням (ТУТ) 

З повагою

Відділ науково-дослідної роботи КНЛУ

dep.science@knlu.edu.ua