Аспірантура

Обсяг державного замовлення на підготовку кадрів через аспірантуру у 2019 році

Обсяг державного замовлення на підготовку кадрів через аспірантуру у 2018 році

Плата за підготовку аспірантів та докторантів у 2019-2020 н.р.

Денна форма навчання
Аспірантура (4 роки) – 118 439,00 грн
Аспірантура (4 роки) для іноземних громадян  – 118 439,00 грн
Докторантура (2 роки) – 75 660,00 грн
Заочна форма навчання
Аспірантура (4 роки) – 102 457,00 грн

Правила прийому в аспірантуру у 2019 році

Перелік спеціальностей для навчання в аспірантурі у 2019 році
 
Галузь знань
Спеціальність

01 Освіта

011 Освітні, педагогічні науки
 – Теорія та методика навчання:германські мови
 – Теорія та методика навчання :романські мови
03 Гуманітарні науки
032 Історія та археологія
035 Філологія
05 Соціальні і поведінкові науки
053 Психологія