КАБІНЕТ АСПІРАНТА. Вступ до аспірантури

Правила прийому до аспірантури КНЛУ 2020

Плата за підготовку аспірантів та докторантів у 2019-2020 н.р.

Денна форма навчання
Аспірантура (4 роки) – 118 439,00 грн
  • І рік навчання – 33 736, 00,
  • ІІ рік навчання - 25 512, 00,
  • ІІІ рік навчання – 26 108, 00,
  • ІV рік навчання – 33 083, 00
Заочна форма навчання
Аспірантура (4 роки) – 102 457,00 грн.
  • І рік навчання – 26 002, 00,
  • ІІ рік навчання - 21 128, 00
  • ІІІ рік навчання – 23 010, 00
  • ІV рік навчання – 32 010, 00
Докторантура (2 роки) – 75 660,00 грн.
  • І рік навчання – 23 362,00
  • ІІ рік навчання – 52 298, 00
Перелік спеціальностей для навчання в аспірантурі у 2019 році
 
Галузь знань
Спеціальність

01 Освіта

011 Освітні, педагогічні науки
 – Теорія та методика навчання:германські мови
 – Теорія та методика навчання :романські мови
03 Гуманітарні науки
032 Історія та археологія
035 Філологія
05 Соціальні і поведінкові науки
053 Психологія
 Архів документів:
Правила прийому в аспірантуру у 2019 році
Наказ про зарахування до аспірантури 2019
Список рекомендованих для вступу до аспірантури 2019
РЕЗУЛЬТАТИ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ ДО АСПІРАНТУРИ 2019
Обсяг підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру за рахунок бюджетного фінансування у 2019